Warszawa, dnia 29 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ GAMELLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd spółki Gamellon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615435, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §2[1] kodeksu spółek handlowych, że w dniu 29 maja 2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany, przez Zarządy łączących się spółek tj. LTTM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Gamellon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plan Połączenia.